Spejdermøde Troppen (April 2012)

I dag skulle vi lidt nærmere mærket “Vandmiljø”. Der blev derfor klippet et akvarie med mange sjove fisk. Men et af punkter var også at kigge nærmere på fisk, vi kastede os derfor over at dissekere fisk.

Vi havde 3 døde fisk, fra dagen før, med til formålet så vi kunne kigge nærmere på hvordan de så ud. Efterfølgende blev der afholdt en kort introduktion til vandmiljø i form af Grønne søer og iltsvind. Inden vi fik set os om var mødet slut.