Ulve (1. – 3. klasse)

Ulvene beskeftiger sig med Junglebogens historier og enhver ulveunge får sit eget ulve navn, som er udvalgt specialt til spejderen, efter væremåde osv. Ulvene lære også at sætte flag og forberedes på troppen’s spejder arbejde. Weekender foregår mest i Hytter.