Samværsregler

Gruppens ledere har udarbejdet samværsregler, for hvordan vi er når vi er sammen med spejderne. De kan læses her:

Samværspolitik for KFUM-spejderne Tornemark-Sandved

Ved overnatning

 • Det tilstræbes at en leder ikke sover alene sammen med spejderne. Dette gælder både hvis lederne sover i et separat rum eller i samme rum som spejderne. 
 • Ved overnatning i telt tilstræbes det at en leder ikke sover alene med børnene i en kabine. 

Intimsfæren

 • Lederne lægger ikke op til kram eller anden nærkontakt. 
 • Hvis spejderen selv starter dette afsluttes det hurtigt
 • En leder må godt sige nej til kram og anden nærkontakt 
 • Ved situationer, hvor det påkræves at der skal bades, så tilstræbes det at der er to ledere til stede. 
 • Det forventes at juniorer og enheder opefter bader selv. 

Fotografering

 • Fotografering må under ingen omstændigheder være kompromitterende for børnene.
 • Hvis der skal tages portrætbilleder skal der være en godkendt fototilladelse
 • Vi respekterer fotoforbud fra børn, forældre eller plejeforældre

Omgangstonen

 • Omgangstonen skal være ordentlig. Det gælder både for spejdere og for ledere
 • Man skal huske at man som leder er det gode eksempel

Børneattest

 • Børneattester indhentes hvert efterår.

Nye ledere og hjælpere

 • Som et led i opstarten af en ny leder bliver denne oplyst om gældende samværsregler
 • Hvis man er hjælper på en weekend skal man oplyses om gruppens gældende samværsregler

Når tvivlen opstår – eller når reglen brydes

 • Man er som leder i gruppen forpligtet til at tage fat i den pågældende leder og/eller gruppeledelsen, hvis der opstår tvivl om uhensigtsmæssig adfærd.

Ledergruppen forpligter sig til at gendrøfte samværsreglerne årligt

Sidst drøftet april 2019