Historie

Tornemark Gruppe 1945
Tilbage i et år… på en dato 10-21 dage før Tyskerne overgav sig i Danmark, startede den gamle Tornemark Gruppe! Enten Mandag d. 16 April eller Onsdag d. 25 April 1945… Der er lidt tvivl om dette, da første mønstring hos KFUM Spejderne lå d. 16 April, men hvis man skal dømme efter 25 års jubilædet, så skal vi frem til d. 24 April 1945. Ihvertfald var det 35 år efter den første KFUM Spejdergruppe i Danmark så dagens lys! Hvem der startede Tornemark KFUM, kan jeg desværre ikke finde info om, og KFUM Spejderne i Danmark, har heller ikke kunne give mere info end den der står her.

Vi bringer her et genoptryk af en del af: TROP-REVUEN
=================================================

Nr. 1 – August – 1 Årgang. 1945.

Hallo – Hallo

Her præsenteres for førstegang REVUEN, organ for Tornemark Trop.
Bladet redigeres af en menig spejder med Medarbejdere i begge Patruljer. Det er ikke under censur! kun kraftudtryk forbudt! Ligeledes hentydninger til de forskellige personers fysik! Hensigten med, at bladet redigeres af en menig spejder er, stedet ikke skal være afhængigt af vor ærede Stab. Der vil vanke stikpiller – vel at mærke! Der vil ikke blive nogen standsforskel! Hvis nogen skulle syntes de får for meget “Lakrids”, kan de trøste sig med, at de selv har gjort sig bemærket dertil.
Læserne har ret til at indsende stykker til bladet, men Redaktøren vælger selv sine medarbejdere. Indsendernes navne bliver ikke offentliggjort, men de skal skrive under forskellige mærker. De bliver under ingen omstændigheder meddelt andre.
Stykkerne bliver censureret af Redaktøren, da han skal stå til ansvar for bladets indhold. Kræftudtryk vil medføre at stykket øjeblikkeligt vil gå i Redaktørens rummelige papirkurv (I Parantes bemærket: han har ingen. Sætter nissen)
Overskudet for salget af bladet vil gå til patruljerne, prisen sættes dog så lavt at der næppe bliver noget!
Forløbig er bladet et privat fortagende, men hvis det slår an, vil det muligvis overgå til troppen. Redaktøren får ingen køn.

D.S.
=================================================

En skjønvise om, hvorlunde nogle tapre helte drog til liden flække Karrebæk en Lørværdag aften og om, hvijke tapre bedrifter de i nattens løb udførte.
Poetisk fortalt af den kendte digter: Ærb.

Til Karrebæk på Week-end på cykletur vi ta’r.
Vi kommer Lørdag aften med to patruljer klar,
Vi bringer selv alt udstyr med og også selv eet telt.
Vi bringer – li’som tyskerne -: besætter lejren helt.

“På Hippojagt i skoven”, til lejren kom der bud,
et overfald på vagen, og alle pures ud,
kun FREDE går lidt trevent ud: “Jeg ligger så dejligt ned”.
Han havde ta’et den bedsteplads men måtte så afsted.

I skoven gik den vilde jagt og byttet blev lagt ned,
så blev der ro endnu engang, i drømme vi gled ind.
Og næste morgen tidligt op, ku knurrer det i maven.
En portion grød og klemmer med og så begynder dagen.

(Fortsættes i næste nummer)
=================================================

Neuropiner.

Når Arne på bolden smækker,
sker det, at tallerkenerne knækker

D.S.

Det forlyder at Hr. Kirkeminister Arne Sørensens Parti, Dansk Samling, har svært ved, at holde den rigtige kurs – Ihvertfald faldt fo’r han den anden dag vild i Karrebækskovene. Hvad om det kaldtes: Dansk Spredning?

Didriksen siger, at tre Hippoer huserer i Karrebækskovene!
Det var Søren’s?

Gåde: Hvem kan stave til tørt græs med to bogstaver?
Svar: H :- Ø !!!

Hvem kan stave til dyd med fire bogstaver?
Svar: T-a-g-e.

Han var den eneste, der intet forkert lavede i lejren.
=================================================

Beretning fra Knud Lambert (Tidligere spejder i Tornemark)
KFUM i Kvislemark-Fyrendal blev stiftet 1916 med pastor Balslev som første formand. KFUK kom til nogle år senere.

Beretning fra Knud Lambert (Tidligere spejder i Tornemark)
Tornemark Trop blev oprettet i 1945. Primus motor fra snedkermester Jensen og tropsassistenten Jens Mortensen. Der var, så vidt jeg erindrer, tre patruljer. To i Tornemark og en i Kvislemark. I den sidste indgik drenge fra Kvislemark og Brandholt. Den hed først Spirepatruljen og havde pastor Aa. Lambert-Jensen som patruljefører. Senere tog den navneforandring til Ørnepatruljen. Jeg var patruljefører fra 1946 – 47. Troppen holdt normalt sine møder i Missionshusets lille sal. Ørnene havde deres eget lokale i Kvislemark Præstegård. På hjemmesiden “Quislemark” findes der nogle oplysninger om Ørnepatruljen.

Venlig hilsen
Knud Lambert

Knud har i øvrigt en meget fin hjemmeside: http://www.quislemark.dk/ hvor han har skrevt lidt om sin spejdertid. Der er nogle fine billeder og spændene historier.

Beretning fra Ole Brodthagen (Spejder: 1962 – 1967)
Jeg var selv spejder der fra 1962-67, tror jeg (ca.11 til 16 år) Jeg var med i bæverpatruljen, og vi var vist i begyndelsen kun to patruljer, Uglerne og Bæverne. Uglerne var en Sandved-patrulje, og vi Bævere var fra Tornemark-området. Vi lå altid i konkurrence – de pokkers Ugler var knaldgode. Men efterhånden blev vi da også selv ganske gode, syntes vi.. Der kom en ny patrulje, Høgene, som bl.a. havde medlemmer fra Rude. Vi havde i begyndelsen Ivan Andersen som patruljeleder, og senere blev det mig.

Vi holdt til i det gamle spejderhus ved Lungen, var på Jamboree i Grejsdalen og lejr i Norge, på en lille ø ved Horten i Oslofjorden. Hvert år var vi på divisionslejr, det var Trelleborg division, og lejren var primært en stor komnkurrence mellem alle patruljerne. Uglerne fra Tornemark plejede at vinde, og vi blev, da vi var bedst, nr. to. Jeg ved ikke hvem der startede troppen; men snedker Jensen var i hvert fald med fra de tidlige år.

Hilsen Ole Brodthagen, Fyn

Beretning fra Henning Tinggaard (Spejder: 1955 – 1964)
Jeg har været spejder i Tornemark gruppe fra 13 nov 1955, Gruppen blev startet d. 16. april 1946 af Axel Jensen og Søren Peter Nielsen. Søren Peter var rejst da jeg begyndte. Til 10 års jubilæet var vi på patruljetur til Bisserup og lå i telte. Om aftenen kørte vi på cykel til Tornemark for at deltage i jubilæet.Det første tropmøde som jeg var med til blev afholdt i værkstedet hos Axel Jensen. Jeg startede med at være medlem af Bæverpatruljen som holdt møder i folkerummene på Tornemark mejeri. Senere var jeg med til at stifte Sandved patruljen – uglerne – som holdt møder i lageret hos købmanden. Vi bestemte hurtigt, at vi ville blive den bedste patrulje i divisionen, hvad vi også blev. I 1962 blev jeg tropleder for de 4 patruljer. Der var ingen ulve trop.

I 1964 rejste jeg fra Sandved for at læse og udtrådte kort efter af troppen og blev leder i Odense.

Hilsen Henning Tinggaard, Jelling

Tornemark Gruppe – 25 års Jubilæum (1945 – 1970)
Lørdag d. 24-04-1970 kunne Tornemark Gruppe fejre 25 års jubilæum! Men hvem startede den, er stadig en gåde? Men nu ved vi at Tornemark Gruppes sidste mønstring var i 1972, der blev ikke mønstret i 1973, og i 1974 gled gruppen helt ud af arkivet!
Har du nogle oplysninger om gruppen, så kontakt: Webmaster

Den nye begyndelse 1984
Tirsdag d. 8 Maj 1984, startede Tornemark-Sandved Gruppe sit spejder arbejde igen, efter en pause! Det foregik i kælderen på Tornemark Skole, hvor der var bevilget lokale her til. D. 20 December 1984 bliver Tornemark-Sandved Gruppe en del af KFUM Spejderne!

Gruppen kom kanon fra start, da der ved første møde mødte ikke mindre end 22 børn op, som var friske på spejder arbejdet.

Mødet blev indledt med at Jan Kinnberg fortalte om Baden Powell, her efter blev gruppens ledere præsenteret: Jan Kinnberg (Gruppeleder), Poul Hansen (Gruppeassistent), Lone Hansen (Ulveassistent), Solveig Jensen (Ulveleder) og Lillian Jensen (Akela) Her efter blev navne og adresse på de kommende spejdere noteret ned, og der blev afholdt velkomst ceremonier. Sangbøgerne blev fundet frem, og sang nr. 235, blev sunget. Nu var det tid til lidt leg, og det var “mowgli jager kaniner” Her efter blev der trænet Råbåndsknob… Aftenen sluttede med Ulvebøn 229 Hilsen og Ulvehyl. Under mødet var der en fotograf fra Sjællands Tidende tilstede, som tog en masse billeder, og til slut var der saftevand og en kage, som var prydet med spejderlogoet.

Første mønstring i den nye Tornemark-Sandved Gruppe var 1 Oktober 1985, her står Jan Kindberg som Gruppeleder, Poul Hansen er TL og Lilian Jensen er FL med Lone Hansen som FA. Grupperådsformand er Ingrid Nielsen. Denne dato mønstres 25 medlemmer i alt.

Lunghuset

Lørdag d. 12 Maj 1990, rykkede Tornemark-Sandved Gruppe ind i nye lokaler, hyttens navn var “Lunghuset”

Har du noget historie om gruppen, som du kan bidrage med, så kontakt: Webmaster