Seniorspejdere (9. klasse)

Seniorne laver patrulje arbejde, planlægger selv flere af deres møder, så de har medindflydelse på hvad de gerne vil lave til spejder! Selvfølgelig under vejledning fra enhedens leder! De tager på ture for dem selv, som de selv planlægger.